NOTA DE PREMSA

24/01/2022

Els Tècnics Tributaris reiteren la necessitat d’una pròrroga per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2021
 
  1. Els despatxos professionals tornen a treballar en unes condicions de pressió i estrès extrem, per poder complir amb les obligacions tributàries dels seus clients.

  1. El passat 5 de gener, des del moviment associatiu, ja es va demanar una pròrroga davant la incidència de la sisena onada de la Covid-19.

  1. L’APTTCB coincideix plenament amb les últimes reivindicacions de les patronals catalanes, CECOT i PIMEC, respecte de la necessitat d’ampliar el termini per a la presentació de l’IVA i la seguretat social.

L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha tornat a posar de manifest l’estat de pressió al qual es veuen sotmesos els despatxos professionals de tècnics tributaris i assessors fiscals, en plena sisena onada de la Covid. El nombre de baixes laborals s’ha arribat a triplicar, i no només ha afectat els despatxos d’assessors fiscals, sinó també les empreses i autònoms als quals s’assessora, i que no estan en disposició de facilitar als seus assessors la informació fiscal i comptable per complir amb les obligacions que imposa el Calendari del Contribuent de l’AEAT.

En aquest sentit, l’associació comparteix les últimes reivindicacions realitzades per les patronals catalanes, CECOT i PIMEC, respecte de la necessitat d’ampliar el termini per a la presentació de l’IVA i la seguretat social i reitera la necessitat d'una prórroga per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2021.

El passat 5 de gener de 2022, des de la Federación Española de Asociaciones de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) -entitat de la qual l’APttCB és membre fundador i n’ostenta la presidència- es va traslladar una petició d’ampliació de terminis a la Direcció del “Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales (SEPRI)” de l’AEAT. Allà s’exposava la situació que estaven patint els despatxos professionals i treballadors davant la incidència de la sisena onada de la Covid-19, just a les portes de realitzar les declaracions trimestrals d’IRPF, IVA i Societats, a més de les declaracions informatives.

La petició es va presentar al SEPRI, que és el canal en el qual els professionals del sector poden traslladar els seus suggeriments i les seves aportacions. La resposta del SEPRI, rebuda el 12 de gener, va ser que havien traslladat la petició a la “Secretaría de Estado de Hacienda”, donat que els terminis de presentació de la majoria d’autoliquidacions i declaracions estan fixades en normes de rang reglamentari, i per tant, la modificació de terminis excedeix de les competències de l’AEAT.

Davant la manca d’una resposta afirmativa, una vegada més, els assessors fiscals han de treballar en unes condicions de pressió i estrès per poder  complir amb les obligacions dels seus clients, aprofitant la implementació del teletreball, i extremant la cura per no cometre errades que perjudiquin econòmicament els interessos de les empreses assessorades, i que a posteriori no generin requeriments i notificacions.

Lluny de desanimar-se Joan Torres, president de l’APttCB i de la FETTAF, explica que “si bé, que en aquesta ocasió no hem obtingut la resposta desitjada, en altres ocasions sí que hem comptat amb el suport de l’AEAT i cal continuar fent feina des de l’associacionisme perquè les coses puguin canviar”.

A manera d’exemple, Torres recorda alguns dels èxits impulsats i aconseguits com la modificació del termini de presentació del Model 347 a finals de febrer o l’ajornament, el primer trimestre de 2020, de les autoliquidacions per la pandèmia Covid (RD-Ley 14/2020), així com l’ajornament de les domiciliacions del quart trimestre de 2020, per la borrasca Filomena (Orden HAC/5/2021). De la mateixa manera, es va aconseguir la domiciliació d’impostos per  a entitats sense personalitat jurídica o diverses millores en la web aeat.es, entre altres temes.

“Com a col·lectiu professional, empatitzem amb les diferents problemàtiques que es viuen a la societat i lluitem per defensar els interessos dels nostres associats, promovent el diàleg amb les diferents administracions amb l’objectiu de millorar la comunicació i aportar lògica i funcionalitat a les obligacions tributàries i administratives. A més, sempre hem estat i estarem al costat de la petita i mitjana empresa, compartint les mateixes inquietuds”, assegura el president de l’APttCB i de la FETTAF.

 

Per a més informació o concertar entrevistes contacta amb Clipmèdia Comunicació: 622 00 62 39 / premsa@clipmedia.cat
Si vols modificar les teves dades o deixar de rebre aquest tipus de notes de premsa pots escriure a premsa@clipmedia.cat